Podczas budowy drogi, ulicy czy np. parkingu, elementem równie ważnym jak sama nawierzchnia jest krawężnik. Wyróżniamy krawężniki najazdowe, chęt...