Zarówno odzież robocza, jak i ochronna jest bardzo ważnym elementem wyposażenia pracowników fizycznych lub mających kontakt z materiałami niebezp...