Wśród polskich inwestorów wciąż dominuje przekonanie, że nowe nieruchomości to znacznie więcej zalet. A przede wszystkim takie właśnie Kraków Prą...